กิจกรรมสำหรับพนักงาน

TOYOTA Thailand Running Day

กลุ่มบริษัทโตโยต้า เริ่มจัดการแข่งขัน “Toyota Thailand Running Day” หรือ “EKIDEN” ในปี พ.ศ. 2548 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบริษัทในเครือ ตลอดจนครอบครัวพนักงาน โดยเป็นการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณี ส่งเสริมให้พนักงานและครอบครัวออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นโอกาสอันดีในการ เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวภายในครอบครัวโตโยต้า อีกทั้งยังเป็นการคัดเลือกนักวิ่งตัวแทนประเทศไทยไปร่วมการแข่งขันวิ่ง EKIDEN ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย 

TOYOTA Family Day

กลุ่มบริษัทโตโยต้า จัดกิจกรรมวันครอบครัว (Toyota Family day) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรและครอบครัวของพนักงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานตั้งแต่ปี 2548 เปรียบเสมือนเป็นหนึ่งในประเพณีที่ครอบครัวโตโยต้าจะได้มาพบปะกัน และบรรยากาศของกิจกรรมจะเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสนุกสนาน ถือเป็นกิจกรรมดีๆ ที่บริษัทมอบเป็นของขวัญให้กับพนักงาน ทุกปี