ชีวิตของพนักงาน

พนักงานสามารถเดินทางมาทำงานในตอนเช้าได้ด้วย รถไฟฟ้า BTS รถประจำทางสาธารณะ รถยนต์ส่วนตัว หรือรถรับ-ส่งพนักงานของบริษัทฯ (มีรถให้บริการทั้ง 3 บริษัท)

บรรยากาศการทำงานที่ท้าทาย และเต็มไปด้วยความสุข สนุกกับ การทำงานในแต่ละวัน ไม่ว่า จะอยู่สายงานใด

ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาจะคอยให้คำแนะนำ และช่วยเหลือทีมงานอยู่เสมอ

ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาจะคอย ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือ ทีมงานอยู่เสมอ

ทำงานเหนื่อยแล้วก็ต้องพักบ้าง

ทำงานเหนื่อยแล้ว ก็ต้องพักบ้าง

ตอนเย็นหลังเลิกงานก็สามารถ ไปออกกำลังกาย เล่นกีฬาที่ฟิตเนส และโรงยิมของบริษัทฯ ได้

ตอนเย็นหลังเลิกงาน ก็สามารถไปออกกำลังกาย เล่นกีฬาที่ฟิตเนส และโรงยิมของบริษัทฯ ได้

นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานอีกด้วย เช่น การไม่เดินล้วงกระเป๋า หรือไม่ใช้โทรศัพท์ขณะเดิน และการหยุดเพื่อมองก่อนการข้ามถนนภายในโรงงานทุกครั้ง