บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (TMT)

ธุรกิจหลัก

ผลิตรถยนต์

สถานที่ทำงาน

  • 1) สำนักงานใหญ่และโรงงานโตโยต้า (สำโรง), สมุทรปราการ
  • 2) โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า (บ้านโพธิ์), ฉะเชิงเทรา
  • 3) โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า (เกตเวย์), ฉะเชิงเทรา
  • 4) สำนักงานเพลินจิต,กรุงเทพฯ

วิสัยทัศน์

  • เป็นบริษัทแกนนำของโตโยต้า เอเชีย แปซิฟิค และ เครือข่ายโตโยต้าทั่วโลก
  • เป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับและยกย่องที่สุดในประเทศไทย

พันธกิจ

  • สร้างความแข็งแกร่งในการปฏิบัติงาน และส่งเสริม ให้เกิดความร่วมมือระหว่างเอเชียแปซิฟิค
  • บรรลุการเป็นผู้นำในด้านความพึงพอใจของลูกค้า และด้านสัดส่วนการตลาด
  • กำหนดให้ความปลอดภัยเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่สุดของกิจกรรมรากฐานของบริษัท
  • สร้างสังคมที่มีคุณภาพโดยการทำกิจกรรมที่มีคุณค่าเพื่อสังคม