บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด (STM)

ธุรกิจหลัก

ผลิตเครื่องยนต์

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร, ชลบุรี

วิสัยทัศน์

เปลี่ยนแปลงตนเอง เพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทผลิตเครื่องยนต์ อันดับหนึ่งของโลก 2559 - 2663

พันธกิจ

  • พัฒนา "ทรัพยากรบุคคล" ซึ่งเป็นพื้นฐานหลักให้ แข็งแรงเพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นบริษัทผลิต เครื่องยนต์อันดับหนึ่งของโลก
  • สร้างความสำเร็จใน "ธุรกิจการผลิตเครื่องยนต์" และแก๊ซโซลีนโดยการผลิตเครื่องยนต์ทั้งเครื่องยนต์ ดีเซลที่มีคุณภาพสูงและต้นทุนที่แข่งขันได้ด้วย กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการของตลาดและความพึงพอใจ ของลูกค้า
  • เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่อง "ธรรมาภิบาล" ด้วย การสร้างจิตสำนึกที่ดีและความร่วมมือของ พนักงานเพื่อการตอบแทนสังคมและการเติบโต อย่างยั่งยืน