โครงการฝึกงาน

Toyota Group เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 จากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ ได้มีโอกาสเรียนรู้ และพัฒนาทักษะต่างๆ ผ่านการฝึกปฏิบัติงานจริง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการทำงานในอนาคต

กำหนดการโครงการ

 • เปิดรับสมัคร : เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ของทุกปี

 • สอบข้อเขียน : เดือนมกราคม

 • สอบสัมภาษณ์ : เดือนกุมภาพันธ์

 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก : เดือนมีนาคม


ระยะเวลาการฝึกงาน

 • โครงการทั่วไป : มิถุนายน – กรกฎาคม (2 เดือน)

 • โครงการสหกิจศึกษา : สิงหาคม – พฤศจิกายน (4 เดือน)


ช่องทางการรับสมัคร :

 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์
  Facebook Fanpage : TOYOTA Career

 • บูธรับสมัครตามมหาวิทยาลัย


สิ่งที่จะได้รับจากโครงการฝึกงาน TOYOTA Group Internship

 • ความรู้และทักษะพื้นฐานในการทำงาน

 • เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจริง และนำเสนอโครงการปรับปรุงงานต่อผู้บริหารระดับสูง

 • ความสัมพันธ์และมิตรภาพกับเพื่อนใหม่ระหว่างฝึกงาน

 • ประสบการณ์และความทรงจำสุดประทับใจ