สมัครงาน

ปัจจุบัน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิดรับสมัครบุคลากรเข้าทำงานในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

 


Job Title
ตำแหน่งงาน
Unit (s)
อัตรา
Location
สถานที่ทำงาน
Posted Date
วันที่ประกาศ

Job Description : สนับสนุนงานการผลิต (แผนกเชื่อม ทำสี การประกอบ ควบคุมคุณภาพ หรือซ่อมบำรุง)
  จัดหา ดูแล หรือตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
  ประสานงาน ตรวจสอบ ติดตาม และรายงานผลแก่ผู้บังคับบัญชา
  สนับสนุนและดำเนินกิจกรรมด้านการปรับปรุงมาตรฐานตามนโยบายบริษัท
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications : เพศชาย อายุระหว่าง 20-27 ปี
  ระดับการศึกษา ปวส. วิชาอุตสาหกรรม
  - สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม
  มีความรู้พื้นฐานด้านงานก่อสร้าง
  เกรดเฉลี่ย 2.7 ขึ้นไป
  สามารถโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
  สามารถสื่อสาร อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้
  สามารถปฏิบัติงานที่โรงงานสำโรง จ.สมุทรปราการ หรือโรงงานบ้านโพธิ์ หรือโรงงานเกตเวย์ จ.ฉะเชิงเทรา
  สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

Job Description : Analyze transportation data and manage office car
  Support others transportation operation (Air ticket, Gas card, Gas stock)
  Support “Safe driving” training program
  Perform others administration jobs as assigned
Qualifications : Male only
  Age not over 26 years old
  Bachelor’s Degree or above in Economics, BBA or related fields
  GPA not less than 2.70
  Good command in English (TOEIC score 550 minimum)
  Good computer literacy (M.S.Word, Excel, PowerPoint & Access)
  Good personality and interpersonal skill

Job Description : Analyze sales and after sales situation of dealer
  Report overall dealer operation
  Interpreting and analyze financial statement
  Training distributor for potential development in accounting and finance
  Experience in Finance filed would be advantage
Qualifications : Male or Female
  Age not over 26 years old
  Graduated in Bachelor or Master in Finance ,Economics ,BBA or related filed
  GPAX not less than 2.7
  Strong in analytical, interpersonal and presentation skills
  Good team-player
  Driving license is preferable
  Good in English both writing and speaking (TOEIC at least 550)
  Good computer literacy
  Workplace at CRC Building, All Seasons Place nearby BTS Ploenchit station

Job Description : Responsibility in automotive standard , government regulation and policy that related with automotive filed
  Planning and coordinate with concern party that related with certification before production and sales
  Coordinate and develop good relation with government and automotive industry associations
  Collect and follow government policy and regulation in technical issues
  Planning and coordinate with Regional Head Quater and Toyota Motor Corporation for arrange activities
  Contact communicate and cooperate with government eg. Department of land transportation, Thai Industrial Standard Institute
Qualifications : Male only
  Age not over 26 years old
  Bachelor degree in Mechanical Engineering, Automotive Engineering and Industrial Engineering
  New graduate are welcome
  GPA not less than 2.50
  Good command of English, TOEIC score 550 (minimum) is required
  Pass or exempted military service
  Driving license is required
  Strong in communication and interpersonal skills

Job Description : To study the feasibility and prioritize product request based on resource, cost localization and timing to launch the product
  To summary the competitors product information
  To design and develop product for passenger car including interior and exterior along with market demand
Qualifications : Male or Female
  Age not over 26 years old
  GPAX not less than 2.5
  Bachelor’s degree Mechanical Engineering, Industrial Engineering or related field
  Good communication skill
  Good command in English (Toeic score 550 minimum) is required
  Good computer literacy (M.S.Office)

Job Description : Enhance branding of Toyota among young generation through communication, activities and various brand touch points (New concept showroom)
  Support to make Branding strategy to improve overall brand image of Toyota
  Execute marketing plan to make sure that all message and activities are in-line with marketing strategy
  Monitor and evaluate result of communication and activities base on KPI
  Create effective countermeasure to improve execution as PDCA
  Manage content in online touch point of Toyota (Facebook, LINE, IG etc.) to attract target audience and make sure that all the contents deliver new brand concept
Qualifications : Male or Female
  Age not over 26 years old
  GPAX not less than 2.7
  Graduated in Bachelor degree in Marketing
  New graduate are welcome
  Good attitude and willing to learn new things
  Good creativity
  Having competent in customer understanding, cross-functional cooperation skills
  Good command of English, TOEIC score 550 (minimum) is required
  Workplace at CRC Building, All Seasons Place nearby BTS Ploenchit station

Job Description : Job Summary: Japanese Interpreter / Caretaker responsible for support Thai member who have assigned to work in Japan. Japanese Interpreter / Caretaker will be HR supporter to provide life style guidance and support member in communication.
  Daily : Report result of trainee’s health check to concerned department
  Weekly : Summary each week observation and member development
  Monthly : Translate member’s report and make summary visualization report
  Emergency care (Take a trainee to a hospital, etc.)
  Providing life style guidance (Both on and off job), etc.
Qualifications : Male or Female
  Bachelor Degree or above in related field
  Good command in English
  Good Command in Japanese (JLPT N1 or N2)
  Experience 1-3 years in Automotive Industry
  Able to work in Japan for 1-2 years (Toyota city, Aichi prefecture, Japan)
  Good service mind / problem solving / easy going
  Experience from studying or living in Japan will be advantage.

Job Description : Design training media (E-learning, VDO clip, PowerPoint, Manual)
  Manage employee training database
  Conduct training program (Core, Functional and Managerial Competency)
  Manage and operate others development activities as assigned for example Coaching Forum, Idea Suggestion
Qualifications : Male or Female
  Age not over 25 years old
  Bachelor’s Degree or above in Computer Science or Media related fields
  GPA not less than 2.70
  Good command in English (TOEIC score 550 minimum)
  Good computer literacy (M.S.Office;Access, Excel, PowerPoint)
  Good media program literacy (Photo & Video editor)
  Good personality and interpersonal skill

Job Description : Be a task force for dealer risk management project
  - Visit and monitor financial data of Toyota’s dealers
  - Analyse financial data and problem
  - Follow up and control payment
  - Operate dealer’s risk management
  - Cooperate with internal and external stakeholder to achieved project
Qualifications : Male only
  Age 27 - 35 years old
  At least 3 years experience in Bank Credit / Debt Restructuring or Dealer Risk Management
  Bachelor or Master Degree in Finance or Accounting field
  Good negotiation and compromising skill
  Good command in English (Toeic score 550 minimum)
  Good computer literacy (M.S.Office,SAP, Oracle)
  Able to work in upcountry
  Driving license is required
  Salary Negotiable

Job Description : Interpret & Translate Japanese to Thai and Thai to Japanese as assignment.
  Support Japanese Coordinator for all facilities and documentaries preparation.
  Arrange schedule both internal and external.
Qualifications : Female only
  Age not over 28 years old
  Bachelor Degree or above in related field
  GPA not less than 2.50
  Good command in English (TOEIC Score: 550 minimum)
  Good command in Japanese (JLPT N1 or N2)
  Good service mind
  Able to work at Banpho Plant, Chachoengsao Province