สมัครงาน

ปัจจุบัน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิดรับสมัครบุคลากรเข้าทำงานในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

 


Job Title
ตำแหน่งงาน
Unit (s)
อัตรา
Location
สถานที่ทำงาน
Posted Date
วันที่ประกาศ

Job Description : Develop and support all documents including other materials on involved project
  Collect, analyze and develop the summary of business related information and external factor data for further reflect to Toyota business
  Collaborate with other Department or Function for getting support on related information
Qualifications : Male or Female
  Age not over 25 years old
  Bachelor’s degree in Economics or Engineering
  Well understand automotive business
  Strong analytical and interpersonal skill
  Good communication and coordination both Thai and English
  Good command in English (Toeic score 550 minimum)
  Good computer literacy ( M.S.Office )
  GPA not less than 2.7

Job Description : Production Engineering
  Maintenance and Utilities
  Production Planning
Qualifications : Male / Female
  Age not over 26 years old
  Bachelor Degree in Industrial Engineering / Mechanical Engineering or related field
  GPA not less than 2.50
  Good command in English (TOEIC score: 550 at minimum / 750 recommended)
  Good computer literacy
  Able to work at Samrong (Samutprakan province) or Chachoengsao Province
  Work well under pressure
  Pass or exempted military service (male)

Job Description : Customer retention activities (Loyalty program)
  Support dealers sales campaign
Qualifications : Male or Female
  Age not over 26 years old
  Bachelor’s degree Economics, Marketing, Engineering or related field
  Good communication and public speaking skill
  Good command in English (Toeic score 550 minimum)
  Good computer literacy (M.S.Office)
  Able to travel to up-country

Job Description : Analyze sales and after sales situation of dealer
  Report overall dealer operation
  Interpreting and analyze financial statement
  Training distributor for potential development in accounting and finance
Qualifications : Male or Female
  Age not over 26 years old
  Graduated in Bachelor or Master in Finance ,Economics ,BBA or related filed
  GPAX not less than 2.7
  Strong in analytical, interpersonal and presentation skills
  Good team-player
  Driving license is preferable
  Good in English both writing and speaking (TOEIC at least 550)
  Good computer literacy
  Workplace at CRC Building, All Seasons Place nearby BTS Ploenchit station

Job Description : Support Japanese Coordinators.
  Translate Japanese - Thai, Thai - Japanese both in document and meeting.
  Coordinate between Japanese and Thai Staffs.
  Handle administrative tasks and projects as assigned.
Qualifications : Male or Female
  Bachelor Degree or above in related field
  Good command in English
  Good Command in Japanese (JLPT N1 or N2)
  Experience 1-3 years in Automotive Industry
  Able to work in Chachoengsao Province (Gateway Industrial Park)

Job Description : Sale and financial report
  Dealers evaluation and Customer satisfaction program
  Training and conference arrangement
Qualifications : Male or Female
  Age not over 26 years old
  Graduated in Bachelor or Master in Finance ,Marketing or related filed
  GPA not less than 2.70
  Experienced in Financial analysis would be advantage
  Able to travel upcountry
  Good command in English (TOEIC score: 550 minimum)
  Workplace at CRC Building, All Seasons Place nearby BTS Ploenchit station

Job Description : สนับสนุนงานการผลิต (แผนกเชื่อม ทำสี การประกอบ ควบคุมคุณภาพ หรือซ่อมบำรุง)
  จัดหา ดูแล หรือตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
  ประสานงาน ตรวจสอบ ติดตาม และรายงานผลแก่ผู้บังคับบัญชา
  สนับสนุนและดำเนินกิจกรรมด้านการปรับปรุงมาตรฐานตามนโยบายบริษัท
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications : เพศชาย อายุระหว่าง 20-27 ปี
  ระดับการศึกษา ปวส. วิชาอุตสาหกรรม
  - สาขาวิชาเครื่องกล (สาขางานยานยนต์, เครื่องกลอุตสาหกรรม)
  - สาขาวิชาไฟ้ฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ (สาขางานไฟฟ้ากำลัง)
  - สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม
  เกรดเฉลี่ย 2.7 ขึ้นไป
  สามารถโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
  สามารถสื่อสาร อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้
  สามารถปฏิบัติงานที่โรงงานสำโรง จ.สมุทรปราการ หรือโรงงานบ้านโพธิ์ หรือโรงงานเกตเวย์ จ.ฉะเชิงเทรา
  สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

Job Description : Work as district manager
  To coordinate and communicate with dealers about policy and activities
  To support and advise dealers
  To visit dealers consistently
  To report market situation of each dealer to Regional Head
Qualifications : Male only
  Age not over 26 years old
  Bachelor’s degree Economics , Marketing or related field
  Good communication skill
  Good command in English (Toeic score 550 minimum)
  Good computer literacy (M.S.Office)
  Able to travel to up-country independently
  Working location at Toyota Bangkok Office (CRC Building All Seasons Place ,Wireless road)

Job Description : To study the feasibility and prioritize product request based on resource, cost localization and timing to launch the product
  To summary the competitors product information
  To design and develop product for commercial vehicle and import car including interior and exterior along with market demand
Qualifications : Male or Female
  Age not over 26 years old
  GPAX not less than 2.5
  Bachelor’s degree Mechanical Engineering, Industrial Engineering or related field
  Good communication skill
  Good command in English (Toeic score 550 minimum)
  Good computer literacy (M.S.Office)