เกร็ดความรู้ในการทำธุรกิจ

รวม 5 สำนวนชวนคิด! พาธุรกิจลดเสี่ยง

2 กันยายน 2564

ว่ากันว่า ความเสี่ยงกับการทำธุรกิจเป็นของคู่กัน

แต่จะดีกว่าไหม? ถ้าทำให้ทุกความเสี่ยงลดลงไป และส่งผลกระทบน้อยที่สุดกับธุรกิจ

ลองมาดู 5 สำนวนชวนคิด! เหล่านี้ ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจลงได้

 

#โตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์ #แชร์ความรู้สู่ความยั่งยืน #โตโยต้าขับเคลื่อนความสุข