ผลการดำเนินงาน

ปัจจุบัน โครงการโตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ ดำเนินการ ปรับปรุงธุรกิจชุมชนแล้วเสร็จจำนวน 4 แห่ง โดยวางแผน การขยายโครงการสู่จังหวัดใหญ่ในทุกภูมิภาคในปี 2020 และขยายให้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศในปี 2022

ดำเนินงานเพิ่ม 8 จังหวัด ในปี 2017 - 2018 *ตามการแบ่ง 18 เขตเศรษฐกิจ ของ กระทรวงพาณิชย์

1. ฮิลล์คอฟฟ์ กาแฟชาวไทยภูเขา

ผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดกาแฟ

จังหวัดเชียงใหม่

โดย โตโยต้านครพิงค์

2. บริษัท รตาวัน จำกัด

ผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก

จังหวัดเชียงราย

โดย โตโยต้าเชียงราย

3. สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด

ผู้ผลิตและจำหน่ายนมสดพาสเจอร์ไรซ์

จังหวัดสกลนคร

โดย โตโยต้าเบสท์

4. บริษัท บริบูรณ์ คราฟท์ จำกัด

ผู้ผลิตและจำหน่ายหัตถกรรมจากไม้ไผ่

จังหวัดชลบุรี

โดย โตโยต้าไทยยนต์ ชลบุรี

5. บริษัท วี เอส เอส ผลิตภัณฑ์น้ำตาล จำกัด

ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำตาล

จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดย โตโยต้าวัน

6. สหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรนคร จำกัด

ผู้ผลิตและจำหน่ายยางแปรรูป

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดย โตโยต้าสุราษฎร์ธานี

7. โรงน้ำแข็งเกาะแก้ว

โรงงานผลิตน้ำแข็ง

จังหวัดภูเก็ต

โดย โตโยต้าเพิร์ล

8. บริษัท 42 เนเจอรัลรับเบอร์ จำกัด

ผู้ผลิตและจำหน่ายยางแปรรูป

จังหวัดสงขลา

โดย โตโยต้าสงขลา

ขยายโครงการครบ 77 จังหวัดทั่วประเทศ ในปี 2022

ศูนย์การเรียนรู้ โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์

จากการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โตโยต้าจะพิจารณายกระดับธุรกิจให้กลายเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์” เพื่อถ่ายทอด องค์ความรู้ ประสบการณ์ หลังจากนำหลักการของโตโยต้าไปปรับใช้ แก่ ผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs อื่นๆ ในละแวกใกล้เคียงต่อไป โดยปัจจุบัน มีศูนย์การเรียนรู้ โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ 2 แห่ง ใน 2 ภูมิภาค ได้แก่