เกร็ดความรู้ในการทำธุรกิจ

ถาม "ทำไม?" 5 ครั้ง ขุดเจอต้นตอปัญหาธุรกิจ!

13 มกราคม 2564

หลายครั้งที่ปัญหาเกิดขึ้นและคิดว่าแก้ไปแล้วแต่ปัญหาเดิมๆ ก็ยังเกิดวนอยู่นั่นเป็นเพราะต้นตอปัญหาที่แท้จริงยังฝั่งรากลึก ซึ่งการที่จะขุดให้เจอนั้นสามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยการถามคำว่า “ทำไม” 5 ครั้ง เพื่อให้เห็นถึงที่มาของปัญหาที่แท้จริงและนี่คือ ตัวอย่างการถามทำไม 5 ครั้ง ที่ทำให้รู้ว่า จริงๆแล้ว ปัญหาทำงานไม่เสร็จทันเวลา ต้นเหตุที่แท้จริงคืออะไร?