เกร็ดความรู้ในการทำธุรกิจ

Teamwork สร้างทีมเวิร์คง่ายๆแบบโตโยต้า

20 มีนาคม 2561

Teamwork วิธีการสร้างทีมเวิร์คง่ายๆแบบโตโยต้า 1 ใน 5 ของวิถีโตโยต้าคือ Teamwork การทำงานเป็นทีมในแบบฉบับของโตโยต้านั้นให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองร่วมกันของคนในทีม

1. พนักงานเข้าใหม่
พวกเขาจะได้เรียนรู้หลักการและวิชาการที่จำเป็นผ่านการอบรม โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลก่อนเริ่มไปเรียนรู้ที่ภาคสนามกับพี่เลี้ยงและหัวหน้างานหน้าที่ของพวกเขาคือ เป็นงานให้เร็วที่สุด

2. พี่เลี้ยง
พวกเขาจะได้รับการถ่ายทอดวิธีการที่ถูกต้องในการให้คำแนะนำแก่พนักงานจบใหม่ผลประโยชน์ที่พวกเขาจะได้รับคือ ทักษะในการก้าวไปสู่ตำแหน่งบริหาร หน้าที่ของพวกเขาคือเก่งงานและพร้อมที่จะถ่ายทอดงานให้ได้เร็วที่สุด

3. เจ้าของธุรกิจ / ผู้จัดการ
คุณจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีบริหารผลงานและพัฒนาบุคลาการรวมไปถึงการประเมินผลงานอย่างมีมาตรฐานไปด้วยการสอนงานของเจ้าของธุรกิจก็จะมีทั้งสำหรับพนักงานจบใหม่และพี่เลี้ยง

หน้าที่ของเจ้าของธุรกิจ คือ สร้างคนไปพร้อมๆกับบริหารให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดตัวอย่างเช่น กิจการขายของออนไลน์ของเราเติบโตได้ดี ยอดขายโต 200% จำเป็นต้องรับคนเพิ่ม

เจ้าของธุรกิจหรือผู้จัดการสอนวิธีการสอนคนให้พนักงานคนเก่าที่ช่ำของกระบวนการทำงานแล้วพนักงานคนเก่าสอนวิธีทำงานให้พนักงานเข้าใหม่

ด้วยวิธีนี้นอกจากจะได้ Teamwork บนพื้นฐานที่ทุกคนได้ผลประโยขน์เพราะประสิทธิภาพการทำงานของทุกคนก็ดีขึ้นส่งมอบคุณค่าให้บริษัทได้ดีขึ้น

ลองนำไอเดียไปปรับใช้ในการสร้าง Teamwork กันดูนะครับ