เกร็ดความรู้ในการทำธุรกิจ

HoRenSou เพื่อความเข้าใจร่วมกันและป้องกันปัญหา

6 มีนาคม 2561

HoRenSou พลังของการสื่อสาร
การทำงานในบริษัทเป็นเรื่องของการร่วมมือของหลายคนจำเป็นต้องรู้ทิศทางของการทำงานและเข้าใจความคาดหวังของเพื่อนร่วมงาน

การสื่อสารระหว่างคนทำงานด้วยกันจึงมีความสำคัญมากเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน

วิธีการสื่อสารที่นิยมกันมากสำหรับบริษัทญี่ปุ่นเลือกใช้ 3 คำ
Ho= Hokoku การรายงาน
Ren= Renraku การแจ้งให้ทราบ
Sou= Soudan การขอคำปรึกษา

=============

สมมติว่าเราทำหน้าที่ดูแลวัตถุดิบของร้านอาหารญี่ปุ่นปกติจะรับปลาสดมาจากผู้นำเข้าแค่วันละ 1 รอบเพื่อที่จะได้รับของสดๆทุกวันไม่ต้องเก็บค้างไว้ในตู้เย็นของร้าน วันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุกับรถขนส่งวัตถุดิบไม่สามารถส่งของให้เราได้แต่เหลือเวลาอีกแค่ 1 ชั่วโมงก่อนจะเปิดร้านเราจะเลือกใช้การสื่อสารแบบไหนเพื่อแก้ปัญหานี้ครับ

============
ลองเริ่มต้นจากแจ้งปัญหา (Renraku) ให้กับผู้จัดการร้านแล้วขอคำปรึกษา (Soudan) ถึงวิธีแก้ไขปัญหาเมื่อผู้จัดการร้านเข้าใจแล้วเห็นชอบเราทำตามวิธีที่ตกลงกันทำให้สามารถแก้ปัญหาไปได้ด้วยดีแต่เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นซ้ำเราจึงเชิญบริษัทขนส่งวัตถุดิบเข้ามารายงาน (Houkoku) ถึงสาเหตุและวิธีการป้องกันปัญหา

==========
โดยส่วนใหญ่เมื่อเกิดปัญหามักเกิดจากการสื่อสารที่ไม่ดีพอทำให้แก้ปัญหาไม่ทันท่วงทีและมีโอกาสเกิดปัญหาซ้ำๆด้วยคำจำกัดความที่ชัดเจนของวิธีการสื่อสารแบบHoRenSouหลายปัญหาจึงถูกแก้ไขอย่างรวดเร็วลองเอา HoRenSou ไปใช้กันดูนะครับ