เกร็ดความรู้ในการทำธุรกิจ

ปัญหาเป็นของทุกคน เพื่อก้าวข้ามปัญหาทุกอย่างไปด้วยกัน

1 มีนาคม 2561

ปัญหาเป็นของทุกคน
ในบริษัทมักจะแบ่งความรับผิดชอบการทำงานแต่ละฝ่าย แยกแต่ละคน

คนองค์กรหลายคนมักจะขีดกรอบชัดเจนว่างานของเรามีแค่ในกรอบนี้สิ่งที่อยู่นอกเหนือไม่เกียวกับฉัน

ถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นไม่ใช่หน้าที่ของฉันที่คอยแก้ไขปัญหา

=========

การได้รับมอบชิ้นส่วนแค่บางชิ้นจาก Supplier ล่าช้าทำให้การประกอบรถยนต์ไม่สามารถทำได้

เมื่อเข้าไปตรวจสอบที่หน้างานปัญหาเกิดจากความไม่ชัดเจนของการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ

ทุกคนบอกว่าฉันทำตามหน้าที่ของฉันครบดีแล้วเลยไม่มีใครทำผิดจากปัญหาที่เกิดขึ้น

แต่สุดท้ายแล้วคนที่ได้รับผลกระทบคือลูกค้าแล้วคิดว่าควรจะแก้ไขยังไงดี

===========

สมมติว่าเราทำงานเรือสำราญลำใหญ่มีหน้าที่เสริฟอาหาร

วันนึงเรือแล่นไปชนกับโขดหินทำให้ท้องเรือรั่วน้ำค่อยๆไหลเข้ามาช้าๆ

แต่ถ้าวิดน้ำออกไปเรือก็ยังไปต่อได้ถึงฝั่ง

แต่ต้องอาศัยน้ำพักน้ำแรงจากคนทุกคนในเรือ
ไม่เช่นนั้นทุกคนจะต้องจมน้ำตายไปพร้อมเรือจากเหตุการณ์นี้เชื่อว่าทุกคนจะเข้าไปช่วยวิดน้ำออกไปเพื่อให้เรืออยู่รอด และตัวเราอยู่รอดด้วย

=======

ทุกครั้งที่มีปัญหาเกิดขึ้นอย่านิ่งเฉยแล้วปล่อยให้เรือหรือบริษัทของเราค่อยๆจมลงไป

ถ้าโขดหินที่เรือเข้าชนคือปัญหาที่ลูกค้ารายใหญ่ได้รับความเสียหายอาจจะยกเลิกทำธุรกิจกับบริษัทเราทำให้บริษัทของเราได้รับผลกระทบอย่างหนัก

ปัญหาจึงเป็นเรื่องของทุกคนที่ช่วยกันตามแก้ไขตามกำลังความสามารถ

ถ้าทุกคนช่วยกันแก้ปัญหาเราก็จะก้าวข้ามปัญหาทุกอย่างไปได้ด้วยกัน