เกร็ดความรู้ในการทำธุรกิจ

Good process lead to good result ผลลัพธ์ดีอย่างเดียวไม่พอต้องมีกระบวนการที่ดี

1 กุมภาพันธ์ 2561

Good process lead to good result

แค่ผลลัพธ์ดีอย่างเดียวไม่พอต้องมีกระบวนการที่ดีด้วย

เมื่อพูดถึงการวัดผลงาน คนส่วนใหญ่มักจะมองที่การวัดผลลัพธ์ซึ่งหลายบริษัทจะเอาเป็นตัวชี้วัดความสามารถของพนักงานแต่ละคน

แต่ถ้าเป็นการวัดผลงานแบบคนญี่ปุ่นเราจะไม่มองเพียงผลลัพธ์พียงอย่างเดียวแต่เราจะให้ความสนใจกระบวนการที่อยู่เบื้องหลังทุกความสำเร็จและทุกบทเรียน

เพราะมีเพียงกระบวนการเท่านั้นที่เราสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นจนได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการ

==========
สมมติเราเป็นเจ้าของร้านขายกาแฟผลลัพธ์ที่เราต้องการคือพนักงานของเราชงกาแฟได้ตรงสูตรทุกแก้ว

สูตรกาแฟแบบเข้มข้นพิเศษที่ถูกต้อง (Ideal situation) มีส่วนผสมระหว่าง
กาแฟสายพันธ์​ A​ ที่มีความหอม 2 ช้อนและ
กาแฟสายพันธุ์​ B​ ที่มีความเข้มข้น 1 ช้อน

กระบวนการทำงานปัจจุบัน (Current process)
หยิบกระปุกกาแฟแล้วตักตามจำนวนที่ต้องการตามสูตร

ผลลัพธ์ปัจจุบัน (Current Result & Problem)
พนักงานไม่สามารถชงกาแฟเข้มข้นพิเศษให้ถูกต้องทุกแก้วบางครั้งชงด้วยกาแฟสายพันธุ์​ B​ 2ช้อน
กับกาแฟสายพันธุ์​ A 1 ช้อน

สาเหตุของปัญหา (Cause of problem )
กระปุกกาแฟทั้งสองแบบเหมือนกันทำให้พนักงานมักจะหยิบสลับกันเจ้าของร้านจึงทำการปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Improve process) ด้วยการแยกกาแฟใส่กระปุกคนละสีแล้วแปะป้ายบ่งชี้ด้วยชื่อกาแฟ

หลังจากการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานไม่พบปัญหาชงกาแฟเข้มข้นพิเศษไม่ถูกต้อง
=========
ผลลัพธ์ไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่มีกระบวนการรองรับ

ผลลัพธ์ที่ดีแต่ปราศจากกระบวนการที่ดีเราเรียกว่าโชคช่วย ไม่สามารถคาดหวังแบบนี้ได้ทุกครั้ง

ผลลัพธ์ที่ไม่ดีแต่มีความเข้าใจกระบวนการทำงานได้ดีเราเรียนว่าบทเรียน ที่สามารถเรียนรู้เพื่อปรับปรุง

ผลลัพธ์ที่ดีที่มาพร้อมกับกระบวนการทำงานที่ดีถึงจะสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนให้กับธุรกิจของเรา