เกร็ดความรู้ในการทำธุรกิจ

สร้างคนด้วยต้นทุนที่ใช่ ผลิตภัณฑ์ดีเริ่มจากสร้างคนให้เก่ง

12 ธันวาคม 2560

สร้างคนด้วยต้นทุนที่ใช่
-ผลิตภัณฑ์ดีเริ่มจากสร้างคนให้เก่ง-

World Economic Forum (WEF) ทำวิจัยผ่านการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลพนักงานกว่า 13 ล้านคนใน 9 อุตสาหกรรมจาก 15 ประเทศทั่วโลกพบว่า

10 ทักษะต่อไปนี้มีความจำเป็นในการขับเคลื่อนให้บริษัทอยู่รอด
 1. การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
 2. การคิดแบบวิเคราะห์
 3. ความคิดสร้างสรรค์
 4. การบริหารบุคคล
 5. การประสานงานกับคนอื่น
 6. ความฉลาดทางอารมณ์
 7. การใช้วิจารณญาณและการตัดสินใจ
 8. การบริการ
 9. การเจรจาต่อรอง
 10. ความยืดหยุ่นในการเรียนรู้

โตโยต้าให้ความสำคัญในการสร้างคนเพราะเราเชื่อว่า คนคือผู้สร้างผลิตภัณฑ์การผลิตรถยนต์จะยังไม่เริ่มไม่ได้หากเราไม่สร้างคนก่อน

สำหรับ SMEs ที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจโตโยต้า ธุรกิจชุมชมพัฒน์ ขอแนะนำแนวทางง่ายๆที่ใช้สร้างคนที่มีมาตรฐานด้วยต้นทุนไม่สูง

1. ค้นหาหลักสูตรไม่มีค่าใช้จ่ายที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ
มีบริษัทและหน่วยงานจำนวนมากที่ให้ความรู้ดีๆโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพียงแต่เราหมั่นสังเกตและค้นหาข้อมูล

2. เรียนออนไลน์ผ่านระบบ MOOC
MOOC (Mass Open Online Course) เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านออนไลน์ที่ดีที่สุดรูปแบบหนึ่งบาง Website สามารถทำการประเมินผลก่อนและหลังการอบรมให้ได้เช่นกัน

3. เข้าร่วมโครงการอบรมของบริษัทชั้นนำ
มีองค์กรระดับประเทศมากมายที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาSMEs ให้แข็งแกร่ง

โตโยต้าก็เช่นกันเรามีความตั้งใจที่จะส่งมอบองค์ความรู้ดีๆที่มีคืนสู่สังคมผ่านการอบรมในหัวข้อ การบริหารจัดการสต๊อกสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (Stock Management)

สนใจโปรดติดตามรายละเอียดการ จัดอบรมได้ที่ Fan page โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ต่อไป