เกร็ดความรู้ในการทำธุรกิจ

Cash is King เทคนิคเพิ่มเงินสดในกระเป๋าผ่านระบบการผลิตแบบโตโยต้า

22 มีนาคม 2561

Cash is King เทคนิคเพิ่มเงินสดในกระเป๋าผ่านระบบการผลิตแบบโตโยต้า
เงินสด เปรียบเสมือนเลือดที่หล่อเลี้ยงธุรกิจต่อให้มีร่างกายแข็งแรงแค่ไหนขาดเลือดก็เสียชีวิตได้

มาดู 3 เทคนิคการบริหารเงินสดที่แฝงอยู่ในระบบการผลิตแบบโตโยต้ากันครับ

1. ผลิตเท่าที่จำเป็น
เมื่อผลิตสินค้าเท่าที่จำเป็นการจัดสั่งซื้อวัตถุดิบ ต้นทุนการผลิตต่อชิ้นในช่วงเวลาหนึ่งก็จะลดลง ยิ่งถ้าลดต้นทุนพื้นที่จัดเก็บได้ ก็จะยิ่งทำให้เกิดเงินสดย้อนกลับมาอยู่ในบัญชีมากยิ่งขึ้น

2. ลดความซ้ำซ้อนที่ไม่จำเป็น
ในแต่ละกระบวนการหากขจัดกระบวนการที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า (Non-Value Added Activity) ออกได้มาก ก็จะทำให้ประหยัดเวลา และต้นทุนดำเนินการมากขึ้น

หากใช้คน เครื่องจักรน้อยลงได้ผลลัพธ์เท่าเดิมก็ประหยัดค่าใช้จ่ายต่อเดือนได้ไม่น้อย

3. ลดของเสีย
ทุกของเสียที่เกิดขึ้นคือธนบัตรที่ฉีกขาดใช้งานไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขในบัญชีงบดุล

หากลดของเสียในการผลิตสินค้าได้ 1,000 ชิ้นต่อไป แต่ละชิ้นมูลค่า500 บาท ก็เสมือนได้เงินสดกลับเข้ามาในบัญชี 500,000 บาท

เพียงเข้าใจหลักการการผลิตแบบโตโยต้าและลงมือปฏิบัติก็สามารถสร้างกระแสเงินสดได้ง่ายๆแล้วครับ

ธุรกิจของทุกท่านมีการบริหารเงินสดอย่างไรกันบ้างแบ่งปันกันได้นะครับ