เกร็ดความรู้ในการทำธุรกิจ

SMEs ยุคใหม่หาเงินทุนง่ายกว่าที่คิด

25 มกราคม 2561

SMEs ยุคใหม่หาเงินทุนง่ายกว่าที่คิด
การระดมเงินทุนเป็นปัญหาหนึ่งของ SMEsที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งหรือ SMEs ที่ต้องการขยายธุรกิจ

หากเป็นเมื่อก่อนคงมีเพียงสองทางเลือกคือขอยืมเงินจากญาติพี่น้อง ไม่ก็ขอกู้สถาบันการเงินซึ่งทั้ง 2 อย่างอาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีเสมอไป

แต่ SMEs ยุคใหม่มีทางเลือกมากกว่า เราสามารถหาเงินทุนได้จากช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นเช่น

1. Angel Investor (นักลงทุน)
มีนักลงทุนอิสระจำนวนมากที่สนใจให้เงินทุนในการทำธุรกิจในช่วงเริ่มต้นหรือช่วงขยายอาณาจักรโดยไม่มีดอกเบี้ยเพื่อแลกกับการได้ถือหุ้นของบริษัทเราตามสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม

การระดมทุนแบบนี้ควรศึกษาอุปนิสัยใจคอของนักลงทุนให้ดีเพราะเหมือนกับการร่วมทำธรุกิจเราบริหารธรุกิจ เขาสนับสนุนด้านการเงินรับความเสี่ยงและแบ่งปันผลประโยชน์จากธรุกิจร่วมกัน

2. Venture Capital (VC) หรือนักลงทุนจากองค์กร
มีหลายบริษัทใหญ่ๆที่เริ่มปันเงินสะสมบางส่วนมาสนับสนุนบริษัทเล็กๆที่มีศักยภาพในการเติบโตเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจหรือสร้างรายได้เพิ่มให้กับธุรกิจของตนเอง กลุ่มทุนนี้มักมองหาบริษัทที่ผ่านการพิสูจน์ตัวเองมาแล้วระดับหนึ่งที่ต้องการเงินทุนในการเติบโต

แม้เงินทุนที่ได้มาอาจไม่มีต้นทุนดอกเบี้ยแต่ก็ต้องแลกกับการถูกตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบ รวมไปถึงอาจสูญเสียอำนาจเด็ดขาดในการตัดสินใจหากสัดส่วนเงินทุนของ VC มีมากจนถือเสียงส่วนใหญ่

3. Crowd funding หรือการระดมทุนจากสาธารณชน
ในต่างประเทศธุรกิจที่ต้องการระดมทุนผ่านบุคคลทั่วไปสามารถทำได้ง่ายๆ เพียงการนำไอเดียและโมเดลธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ไปนำเสนอใน Website กลางเช่น https://www.kickstarter.com/

แม้ในประเทศไทยยังไม่มี Website กลางในการระดมทุนแต่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต) ได้ออกแนวทางและเงื่อนไขในการระทุนไว้ให้เพื่อใช้ในการระดมทุนไว้แล้ว

ลองพิจารณาทางเลือกเหล่านี้ไว้เวลาต้องการระดมทุนนะครับ