เกร็ดความรู้ในการทำธุรกิจ

พื้นฐานการเงินสำหรับ SMEs คือใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่า

21 พฤศจิกายน 2560

Shitsujitsu-Gouken ปลูกฝังให้พนักงานใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่า
-พื้นฐานการเงินง่ายๆ สำหรับ SMEs-

จะเป็นอย่างไรหากพนักงานในใช้เงินงบประมาณบริษัทด้วยทัศนคติที่ว่าเงินไม่มีวันหมดเงินนั้นไม่ใช่เงินของตัวเอง

ในธุรกิจ SMEs สภาพคล่องเป็นเรื่องใหญ่ เงินทุกบาททุกสตางค์มีผลต่อความอยู่รอดของบริษัท

ปรัชญาความคิดที่โตโยต้าใช้ เกี่ยวกับการใช้เงินอย่างรู้คุณค่า มีชื่อว่า 質実剛健 (Shitsujitsu – Gouken) มีความหมายถึงความจริงใจพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบบริษัท

โตโยต้าเชื่อว่าการเงินที่ดีเริ่มจากการที่พนักงานทุกคนใช้เงินขององค์กรอย่างรู้คุณค่า เมื่อทุกคนทำทุกหน่วยงานก็จะใช้เงิน
อย่างรู้คุณค่า และเมื่อนั้นบริษัทก็จะฝ่าวิกฤตกลับมามีผลกำไรที่ดีสุดท้ายผลกำไรนั้นก็จะกลับมาสู่พนักงานเช่นกัน

โตโยต้าเคยนำหลักการนี้มาใช้ด้วยการประกาศงดใช้ลิฟต์ 2 จาก 8 ตัวของสำนักงานในโตเกียวเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความเสี่ยงของธุรกิจหลังสหราชอาณาจักรทำประชาพิจารณ์ออกจากสหภาพยุโรปทั้งที่จริงการงดใช้ลิฟต์ 2 ตัวไม่ส่งผลต่อผลกำไรอย่างมีนัยยะ

นอกจากเรื่องของลิฟต์แล้วยังมีการที่ผู้บริหารระดับสูงสนับสนุนนโยบายบริษัทในการปรับลดค่าใช้จ่ายการเดินทางด้วยเครื่องบินจาก Business เป็น Economic Class ในช่วงวิกฤตต่างๆอีกด้วย

แนวคิดนี้ SMEs ก็สามารถนำไปใช้ได้เช่นกันเพราะผลประกอบการที่ดีเริ่มจากภายในแข็งแกร่งครับ