เกร็ดความรู้ในการทำธุรกิจ

การลดต้นทุนเท่ากับการเพิ่มผลกำไร จัดการคลังสินค้าความสูญเปล่าที่หลายคนมองไม่เห็น

6 กุมภาพันธ์ 2562

พิ่มกำไรจากการจัดการคลังสินค้า
-ความสูญเปล่าที่หลายคนมองไม่เห็น-

ทราบไหมครับว่าธุรกิจของเราเกิดความสูญเสียยังไงจากการบริหารคลังสินค้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ

ลองวิเคราะห์ขั้นตอนของการจัดการออกเป็น 3 ส่วน

1. ต้นน้ำคือวัตถุดิบก่อนการผลิต
#อยากใช้วัตถุดิบแต่หาไม่เจอจึงต้องสั่งเพิ่ม


2.กลางน้ำคือสินค้ารอการผลิตให้สมบูรณ์
#การเก็บสต็อคในแต่ละขั้นตอนจำนวนมาก

3.ปลายน้ำคือสินค้าที่ผลิตแล้วพร้อมส่งมอบลูกค้า
#จัดลำดับการขายสินค้าไม่ดีทำให้สินค้าหมดอายุ

=================
หลักการบริหารแบบ Toyota Production System จะช่วยให้คุณและทุกคน สามารถมองเห็นสถานะของคลังสินค้าในทุกขั้นตอน (VISUALIZATION)

เราจะสามารถจัดการได้ว่าสินค้าควรจัดเก็บตรงไหนอะไรที่มีมากเกินไปอะไรที่เก็บนานเกินไปแล้วจัดการลดต้นทุนส่วนนั้นออกไป

เพราะการลดต้นทุนเท่ากับการเพิ่มผลกำไรโดยที่เรายังมียอดขายเท่าเดิม