เกร็ดความรู้ในการทำธุรกิจ

กำหนดเวลาตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพธุรกิจ

22 กุมภาพันธ์ 2560

การจะรักษาคุณภาพให้กับธุรกิจแม้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินกว่าที่คุณจะทำได้ และสาเหตุที่ธุรกิจส่วนใหญ่ไม่สามารถรักษาคุณภาพ เพราะไม่มีการระบุเวลามาตรฐานของการตรวจสอบ

เช่น ปกติพนักงานจะใช้เวลา 3 นาที เพื่อตรวจสอบสินค้า 1 ชิ้น แต่ถ้าพนักงานใช้เวลานานถึง 5 นาที แสดงว่าอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่าง แต่ถ้าตรวจเสร็จเร็วกว่าปกติคือใช้เวลาเพียง 1 นาที นั้นก็อาจจะหมายถึงว่ามีการข้ามขั้นตอนอะไรบางอย่างไป

เนื่องจากการตรวจสอบอย่างถูกต้องนั้นจะปฏิบัติได้อย่างสมบูรณ์ภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งนั่นเท่ากับเป็นการประกันคุณภาพนั่นเอง