เกร็ดความรู้ในการทำธุรกิจ

แก้ปัญหาครบทุกมิติด้วยแผนภูมิก้างปลาเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา​ Hart Otop

11 มกราคม 2561

แก้ปัญหาครบทุกมิติด้วยแผนภูมิก้างปลาเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา​ Hart Otop

เมื่อเราพูดถึงการแก้ปัญหาเชื่อว่าหลายคนเคยมีประสบการณ์แก้ปัญหาแล้วไม่หายขาด

ปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ​รวมกันถ้าเราวิเคราะห์ไม่ถ้วนถี่เราอาจจะพลาดสาเหตุสำคัญไป
============
จากกรณีศึกษาบริษัท​ Hart Otop โตโยต้าได้เข้าไปช่วยเหลือโดยการนำ​ Kaizen​ form​ ช่วยวิเคราะห์ปัญหาผ่านแผนภูมิ​ก้างปลาปัญหาที่พบคือรีดผ้าได้จำนวนน้อยกว่าที่ต้องการ

ปัญหาเรื่องนี้เพียงเรื่องดียวด้วยแนวคิดของแผนภูมิก้างปลาที่มองปํญหาเป็นหลายมิติเราจึงพบสาเหตุของปัญหาถึง​3ประเด็น

1.อุปกรณ์​(Machine)​
คนรีดเสียเวลาในการรีดสองด้าน​หน้า-หลัง​ เพราะอุปกรณ์ไม่มีประสิทธิภาพ​แก้ไขโดยการเพิ่มอุปกรณ์​ช่วยรีดที่เหมาะสม​

2.วิธีการจัดการ(Method)
คนรีดทำงานได้น้อยเพราะไม่ได้วางแผนและจัดลำดับให้ดีแก้ไขโดยการวางแผนงานและรีดออเดอร์ตามลำดับก่อน​และ​หลัง

3.ขาดแรงจูงใจ​ในการทำงาน(Man)
เพราะช่วงแรกใช้คนงานแบบเหมา (Time base) เปลี่ยนเป็นระบบจ้างงานรายวัน (Performance base)

================
การแก้ปัญหาเหมือนเราตัดหญ้าออกไปแล้วแต่ไม่นานหญ้าก็กลับมางอกใหม่เพราะเราไม่ได้ถอนรอกเหง้าของหญ้านั้นออกไป หญ้าบางต้นมารากแตกไปหลายแขนงค้นหารากของปัญหาให้ครบแล้วแก้ปัญหาทุกมิติแล้วเราจะไม่ต้องวนเวียนกลับมาแก้ปัญหาเดิมๆ

ลองใช้แผนภูมิก้างปลาแก้ปัญหากันดูนะครับ