เกร็ดความรู้ในการทำธุรกิจ

9 เรื่องเบสิกที่ควรรู้ก่อนสต๊อกสินค้า

27 กรกฎาคม 2559

ก่อนจะสต๊อกสินค้าครั้งต่อไป อย่าลืมดู 9 ปัจจัยเหล่านี้ก่อนจะกำหนดปริมาณในการสต๊อกสินค้าก่อนนะครับ

1. ความต้องการหลักในการทำสต๊อกสินค้า
2. ยอดขายในอดีต
3.การซื้อขายตามฤดูกาล
4.คุณสมบัติของสินค้า
5.การแบ่งประเภทของสินค้า
6.ความนิยมในตัวสินค้า
7.ความไม่แน่นอนในการจัดส่งสินค้าของคู่ค้าธุรกิจ
8.การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ และนโยบายรัฐ
9.ต้นทุนของสินค้าคงคลัง