เกร็ดความรู้ในการทำธุรกิจ

จัดสต๊อกให้เป็นระบบก่อนลูกค้าตีจาก

26 กรกฎาคม 2559

หากคุณเคยปล่อยให้ลูกค้ารอรับบริการนาน ๆ หรือส่งมอบสินค้าล่าช้า จนทำให้คุณเองถูกต่อว่าจากลูกค้า แล้วคุณพบว่าสาเหตุของการส่งมอบบริการ และสินค้าที่ล่าช้านั้น เกิดจากความไม่เป็นระบบของสต๊อกสินค้า เช่น สต๊อกสินค้ารกเกินไปจนทำให้เสียเวลาในการหาของ หรือวัตถุดิบบางอย่างขาดทำให้ต้องขอเลื่อนการส่งมอบ

นี่อาจเป็นสัญญาณที่บอกให้รู้ว่าคุณควรหันมาสนใจระบบสต๊อกสินค้าของตัวเองให้มากขึ้นแล้ว
โดยการตรวจสอบว่าหลังจากที่ได้รับออเดอร์สั่งซื้อมา มีขั้นตอนไหนบ้างที่ทำให้รู้สึกว่าเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ เช่น การจัดวางสินค้าต่าง ๆ ที่ยังไม่เป็นระบบดีพอ เพราะนำสินค้าขายดีไปวางไว้โซนในสุดแทนที่จะวางไว้ใกล้ ๆ ประตูเพื่อประหยัดเวลาในการหยิบใช้ การกระจายสินค้าเพื่อลดพื้นที่แออัด หรือจำกัดสินค้าที่ขายไม่ค่อยดีออกไป เป็นต้น

หากคุณตรวจสอบสต๊อกแล้วพบปัญหาเหล่านั้น ก็ควรเร่งแก้ให้ทันท่วงทีก่อนลูกค้าจะเลิกต่อว่าคุณ แล้วไม่หันกลับมาใช้บริการ หรือซื้อสินค้ากับคุณอีกเลยนะครับ