เกร็ดความรู้ในการทำธุรกิจ

หลักการง่าย ๆ ในการเริ่มทำสต๊อก

25 กรกฎาคม 2559

ถ้าคุณก็เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ไม่เคยทำสต๊อกสินค้ามาก่อน เพราะไม่รู้จะเริ่มมันอย่างไร วันนี้ผมมีหลักการง่าย ๆ ในการเริ่มทำสต๊อกมาแบ่งปันครับ

เริ่มจากการศึกษาและเก็บข้อมูล ว่าช่วงวัน เวลา เดือนไหนของธุรกิจคุณที่สินค้าหรือบริการขายดี หรือขายได้มากกว่ากำลังการผลิตที่คุณสามารถทำได้ และช่วงเวลาที่คุณขายสินค้าได้น้อย หรือขายได้ต่ำกว่ากำลังการผลิตที่คุณทำได้

จากนั้นก็ค่อยๆ บริหารจัดการ เช่น ในกรณีที่สินค้าของคุณสามารถผลิตแล้วเก็บรักษาไว้ได้ ก็ให้ผลิตไว้ล่วงหน้าในช่วงที่ยังไม่ค่อยมีลูกค้าเพื่อนำไปสต๊อก แล้วนำไปออกขายในช่วงที่ลูกค้าเข้ามาเยอะนั่นเอง แต่ทั้งนี้ก็ต้องเริ่มด้วยการศึกษาและเก็บข้อมูลสถิติการขายในอดีตมาก่อนด้วยนะครับ