เกร็ดความรู้ในการทำธุรกิจ

ยกระดับคู่ค้าธุระกิจด้วยการคิดว่าเจอปัญหาแล้ว

18 พฤศจิกายน 2559

เจ้าของธุรกิจหลายคนที่ทำธุรกิจคู่กับบริษัทคู่ค้า อาจจะเป็นคู่ค้าที่จัดส่งวัตถุดิบในการทำสินค้า หรือบริการให้

ถึงแม้ว่าจะเป็นคู่ค้าที่ไว้ใจกันมานาน เราก็ควรต้องตรวจสอบสินค้าที่ได้รับมา เพื่อให้เกิดความมั่นใจ และลดการสูญเสียต้นทุนเรื่องวัตถุดิบ และผมขอแนะนำให้คุณทำเอกสารสัญญาว่าบริษัทคู่ค้าจะต้องชดใช้ค่าเสียหายในกรณีที่ตรวจพบว่าวัตถุดิบมีปัญหา เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของสินค้าวัตถุดิบที่ได้รับมา รวมถึงสินค้าที่เราจะผลิตออกไปด้วยครับ