เกร็ดความรู้ในการทำธุรกิจ

ทดลองทำแบบรีบ ๆ เพื่อหาจุดปรับปรุงให้ดีขึ้น

29 มกราคม 2562

หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าวิธีคิดพื้นฐานของการปรับปรุงระบบการผลิตแบบโตโยต้า คือ “ไม่ชำนาญและเร็ว” ซึ่งคำนี้หมายถึง การทำเร็ว ๆ เพื่อให้รู้ว่าเราไม่ชำนาญอะไรบ้าง และจะได้รู้ว่าต่อไปต้องทำอย่างไรต่อ เพื่อที่จะได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณทำธุรกิจส่งออกกุ้งแช่แข็ง แต่รับพนักงานมาใหม่ อยากรู้ว่าลูกน้องถนัดงานนี้หรือไม่ หรือมีอะไรต้องปรับปรุงบ้าง ก็ควรให้ลูกน้องแกะเปลือกกุ้งอย่างเร็ว เพื่อตรวจสอบความชำนาญในงาน รวมทั้งตรวจสอบสภาพกุ้งหลังจากแกะเสร็จว่ามีส่วนไหนที่ต้องปรับปรุงต้องแกะให้ระวังมือมากขึ้น จากนั้นจึงค่อยให้คำแนะนำ และพัฒนาฝีมือลูกน้องกันต่อไปครับ