เกร็ดความรู้ในการทำธุรกิจ

เร่งความเร็วในการผลิตสินค้าด้วยการลดลีดไทม์ให้สั้นลง

28 มกราคม 2562

ถ้าคุณกำลังเจอปัญหาผลิตสินค้าไม่ทันความต้องการของลูกค้า แล้วอยากจะเพิ่มความเร็วในการผลิตให้มากขึ้น

วิธีที่จะช่วยปรับปรุงระบบการผลิตของคุณได้ก็คือ การจับเวลา เพื่อมองหาปัญหาว่า เพราะเหตุใดเราถึงไม่สามารถผลิตได้ทัน หรือขั้นตอนส่วนไหนใช้เวลามากเกินความเป็นจริง เมื่อเรามองเห็นปัญหาแล้ว ก็จะช่วยให้เราสามารถลดเวลาในการเตรียมงาน / ผลิตได้ จากการปรับปรุงวิธีการนั่นเอง