เกร็ดความรู้ในการทำธุรกิจ

วิธีลดต้นทุนอย่างชาญฉลาด

28 มกราคม 2562

สำหรับผู้ประกอบการที่มีลูกค้ากระจายอยู่ทั่วประเทศ หากต้องรับภาระค่าขนส่งในการกระจายสินค้าไปยังที่ต่าง ๆ แถมคุณก็ไม่มีศูนย์รวมไว้พักสินค้า ทำให้ขาดศูนย์กลางในการขนส่ง ต้องตีรถเที่ยวเปล่า หรือขนสินค้าแบบไม่เต็มคัน

ปัญหานี้แก้ได้โดยการตั้งศูนย์กระจายสินค้า ที่มีหน้าที่รวมสินค้า และจัดให้เป็นศูนย์กลางกระจายและส่งต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียงให้เหมาะสม จะช่วยลดต้นทุนในการส่งสินค้าไปยังสาขาต่าง ๆ ได้นะครับ

อีกทั้งยังช่วยทำให้ประสิทธิภาพในการขนส่งดีขึ้นด้วย เช่น จัดส่งได้ตรงเวลา ระบบสินค้าคงคลังจัดการได้ง่ายขึ้นครับ