เกร็ดความรู้ในการทำธุรกิจ

คุณคิดว่าตอนนี้ธุรกิจของคุณมีปัญหาที่แอบแฝงอยู่หรือไม่

28 มกราคม 2562

ผมว่าถึงเวลาที่คุณจะเริ่มออกสำรวจทุกขั้นตอนของธุรกิจ เพื่อค้นหาข้อบกพร่องและปัญหาต่างๆ ในธุรกิจของคุณให้เจอ แล้วดำเนินแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านั้นให้หายไปแล้วนะครับ