เกร็ดความรู้ในการทำธุรกิจ

5 เรื่องสำคัญควรทำในครึ่งปีแรก

24 มกราคม 2562

มาเริ่มประเมินผลงานการดำเนินธุรกิจของคุณตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้ยังพอมีเวลาที่จะปรับปรุงแก้ไข และวางแผนการดำเนินธุรกิจอีกครึ่งปีที่เหลือกันเถอะครับ

1. ทบทวนการทำงานที่ผ่านมา ว่ามีอะไรสำเร็จแล้ว หรือมีอะไรต้องปรับปรุง

2.เช็กเป้าหมายและประเมินผล ดูความคืบหน้าของงานที่ทำว่ามีคุณภาพอย่างไร ยังมีเวลาทำงานอีกเท่าไหร่เพื่อไปถึงเป้าหมาย

3.ตั้งเป้าหมายในอีกครึ่งปีที่เหลือให้ชัดเจน แล้ววางแผนให้เข้าใกล้เป้าหมายที่สุด

4.หาวิธีปรับปรุงการทำงาน เมื่อพบจุดที่ต้องปรับปรุง ลองนำคำแนะนำติชมจากลูกค้ามาปรับ หรือดูจากปัญหาเก่า ๆ ที่เคยเจอมาแก้ไข

5.เพิ่มเติมทักษะการทำงานใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น