เกรด

หมายเหตุ

• สี White Pearl เพิ่ม 15,000 บาท
• รุ่น Standard มีเฉพาะสี Black Mica พร้อมเบาะสี Beige