บุคคลผู้อยู่เบื้องหลัง

และเป็นพลังขับเคลื่อนความสำเร็จของโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย

ประธานคณะกรรมการ

นินนาท ไชยธีรภิญโญ

ประธานคณะกรรมการ

 • นินนาท ไชยธีรภิญโญ
 • มิจิโนบุ ซึงาตะ
 • วิเชียร เอมประเสริฐสุข
 • โคจิ โนดะ
 • วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์
 • อภินนท์ สุชีวบริพนธ์
 • เชาวลิต เอกบุตร
 • ฉัตรชัย ทวีสกุลวัชระ
 • ฮิโรโยชิ นิโนยุ
 • เอกชัย ฉายศิริพันธ์
 • ยูจิ ฮิราโอกะ
 • ทัตสึโร่ ทาคามิ
 • กลินท์ สารสิน

หมายเหตุ:

1. ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ประมนต์ สุธีวงศ์

2. สำนักงานตรวจสอบภายใน และส่งเสริมจริยธรรม

กรรมการ:

โคจิ โนดะ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่:

ฉัตรชัย ทวีสกุลวัชระ

3. สำนักงานโครงการผู้นำ - ยั่งยืน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่:

ฉัตรชัย ทวีสกุลวัชระ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่:

วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่:

อภินนท์ สุชีวบริพนธ์

4. ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่:

สุรภูมิ อุดมวงศ์