สารจากบริษัท

บทบาทระดับโลก

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย (Toyota Motor Thailand : TMT) ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านเป็นอย่างยิ่งสำหรับ ความร่วมมือและความทุ่มเท จนทำให้โตโยต้าดำเนินกิจการเป็นผลสำเร็จทั้งในประเทศไทย และในอีกหลายๆ ประเทศ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้สานต่อความสัมพันธ์นี้เรื่อยไปดังเช่นกว่า 50 ปี ที่ผ่านมาที่ทุกท่านมีส่วนร่วมทำให้โตโยต้า ประสบความสำเร็จดังเช่นทุกวันนี้

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้บรรลุจุดมุ่งหมายการเป็นบริษัทแกนนำของเครือข่าย โตโยต้าทั่วโลก และ เป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่ ได้รับการยอมรับมากที่สุดในประเทศไทย และเราจะเติบโตต่อไป อย่างยั่งยืนด้วยผลิตภัณฑ์และ บริการมาตรฐานระดับโลก เพื่อมอบให้กับลูกค้าทั้ง ภายใน และต่างประเทศ ด้วยกำลังการผลิตของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ที่สามารถผลิตรถยนต์ได้ถึงปีละกว่า 550,000 คันต่อปี เราจึงเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และยังเป็นผู้นำในระดับโลกอีกด้วย

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายโตโยต้าทั่วโลก โดยเป็นผู้ผลิต หลักในแผนยุทธศาสตร์ เราจึงเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ที่ป้อนผลิตภัณฑ์ให้กับ ตลาดประเทศไทย และส่งออกไปยัง ตลาดต่างประเทศทั่วโลก


องค์กรธรรมภิบาล

ด้วยคำมั่นสัญญาว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องเราจะพัฒนารากฐานของโตโยต้าให้แข็งแกร่งต่อไป เพื่อส่งมอบการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ไปยังทุกเขตพื้นที่ รวมถึงกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย และการพัฒนาบุคลากร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ กลุ่มบริษัทโตโยต้า จะให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้นตลอดไป


สนับสนุนการผลิต วิจัย และพัฒนา ภายในภูมิภาค

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นศูนย์กลางการสนับสนุนการผลิต การวิจัย และพัฒนาในภูมิภาค เอเชีย แปซิฟิค โดยได้รับความร่วมมือ จาก บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (TDEM) ด้วย ความร่วมมือและการสนับสนุนนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าทุกคนในภูมิภาค จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้คุณภาพสูงสุดที่เท่าเทียมกัน

โตโยต้ามุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้นรถยนต์โตโยต้าทุกคัน จะต้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัยยุโรป และมาตรฐานการปล่อยมลภาวะ Euro III และเรายังมุ่งเน้นที่จะค้นคว้า พัฒนา และนำระบบพลังงานทางเลือกมาปรับใช้กับรถ เช่น เอธานอล, ซีเอ็นจี, ไบโอ-ดีเซล ไฮบริด ฯลฯ

บริษัทฯ ใคร่ถือโอกาสนี้กล่าวขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยสนับสนุนดังกล่าวด้วยดีเสมอมา และขอให้คำมั่นว่า บริษัทฯ จะมุ่งมั่นการดำเนินงานเพื่อ ประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติตลอดไป

สุดท้ายนี้ บริษัทฯ จะตั้งใจมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า และจะเสริมสร้างโอกาส แด่ผู้อยู่เบื้องหลังความ สำเร็จของเรานับตั้งแต่บริษัทฯ ได้ก่อตั้งมา

โตโยต้า มุ่งหวังที่จะเป็นผู้ที่ผลักดันให้วัฏจักรสิ่งแวดล้อมและวัฏจักร อุตสาหกรรม อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน