เกรด

หมายเหตุ

1. สี Silver Mica Metallic เพิ่ม 6,000 บาท
2. รุ่น Hiace Panel มีเฉพาะสี White