เกรด

หมายเหตุ

1. ราคารวม VAT และเครื่องปรับอากาศ
2. สี White Pearl Crystal ราคาเพิ่มขึ้น 10,000 บาท (สำหรับรุ่น 2.0G Extremo, 2.5G, 2.5HV Navigator และ 2.5HV Premium)
3. ตามนโยบายด้านความปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร กรณีการใช้เครื่องเล่น DVD ภาพจะปรากฏบนจอเมื่อเหยียบเบรกมือที่เท้า ในขณะรถหยุดเท่านั้น
4. อุปกรณ์ตกแต่งพิเศษเพิ่มเติมรุ่น 2.0G Extremo และ ESPORT จำหน่ายและติดตั้งโดย บริษัท ไทย ออโต้ คอนเวอร์ชั่น จำกัด