เกรด

หมายเหตุ

• สำหรับสี Super White เฉพาะเครื่องยนต์ 1.6
• สำหรับสี White Pearl เฉพาะเครื่องยนต์ 1.8
• สำหรับรุ่น GR SPORT มีให้เลือก 3 สี White Pearl, Attitude Black Mica และ Red Mica Metallic
• สำหรับสี White Pearl ราคาเพิ่มขึ้น 10,000 บาท