เกรด

หมายเหตุ

สำหรับสีขาวมุก (White Pearl) เฉพาะเครื่องยนต์ 1.8 ราคาเพิ่มขึ้น 10,000 บาท