เกรด

หมายเหตุ

• สำหรับสี Super White II เฉพาะรุ่น 1.6G และ Limo
• สำหรับสี White Pearl เฉพาะรุ่น Hybrid และ GR SPORT
• สำหรับรุ่น GR SPORT มีเฉพาะสี White Pearl, Red Mica Metallic และ Attitude Black Mica
• สำหรับสี White Pearl ราคาเพิ่มขึ้น 10,000 บาท