เกรด

 • 3.5 VIP

  ราคารถมาตรฐาน 5,382,000 บาท

  ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ 47,000 บาท

  ราคารวม 5,429,000 บาท

 • 2.5 Hybrid

  ราคารถมาตรฐาน 3,877,000 บาท

  ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ 62,000 บาท

  ราคารวม 3,939,000 บาท

 • Vellfire 2.5

  ราคารถมาตรฐาน 3,747,000 บาท

  ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ 62,000 บาท

  ราคารวม 3,809,000 บาท