เกรด

 • 3.5 VIP

  ราคารถมาตรฐาน 5,458,000 บาท

  ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ 51,000 บาท

  ราคารวม 5,509,000 บาท

 • 2.5 HV

  ราคารถมาตรฐาน 3,968,000 บาท

  ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ 51,000 บาท

  ราคารวม 4,019,000 บาท

 • Vellfire 2.5

  ราคารถมาตรฐาน 3,838,000 บาท

  ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ 51,000 บาท

  ราคารวม 3,889,000 บาท

หมายเหตุ

*อุปกรณ์ตกแต่งพิเศษเพิ่มเติม จำหน่ายและติดตั้งโดย บริษัท ไทย ออโต้ คอนเวอร์ชั่น จำกัด