ผลการดำเนินงาน โครงการโตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ แห่งที่ 1 กลุ่มตัดเย็บเสื้อโปโล ฮาร์ท โอทอป จังหวัดกาญจนบุรี

โรงงานผลิตเสื้อโปโล เสื้อยืด เสื้อแจ็คเก็ต ตามแบบครบวงจร มีบริการปัก และสกรีนโลโก้ ตามที่ลูกค้าต้องการในรูปแบบที่ไม่เหมือนใครและพร้อมจำหน่ายเสื้อโปโลสำเร็จรูป สามารถ เลือกได้ทุกสี และหลากหลายแบบ เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการเลือกซื้อ

กลุ่มตัดเย็บเสื้อโปโล ฮาร์ท โอทอป เป็นธุรกิจนำร่องในโครงการฯ เข้าร่วมโครงการในปี พ.ศ. 2556 เป็นธุรกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการในระยะแรกเป็นต้นแบบของการปรับปรุง ธุรกิจแบบเต็มรูปแบบ และเป็นศูนย์ถ่ายทอดประสบการณ์ในโครงการโตโยต้าธุรกิจชุมชน พัฒน์เป็นแห่งแรก

โดยแรกเริ่มพบปัญหาในการดำเนินงานไม่เป็นระบบ มีงานกองในกระบวนการผลิต ไม่มีการ วางแผนการขายและการผลิตทำให้ส่งมอบไม่ทัน มีต้นทุนจม และงานคอขวดในกระบวนการ เป็นจำนวนมาก คุณภาพในการผลิตไม่คงที่ ควบคุมไม่ได้ ของเสียมีมาก สต๊อกสินค้าเยอะ และใช้พื้นที่ในมาก ขาดการดูแล

ขั้นตอนการ ปรับปรุงธุรกิจ

ผลการ ดำเนินงาน

ศูนย์การเรียนรู้ ฮาร์ท โอทอป (YOKOTEN CENTER)

ฮาร์ท โอทอป สามารถดำเนินการปรับปรุงธุรกิจด้วย ระบบ TPSจนสามารถ บรรลุเป้าหมายทั้ง 5 KPI และสร้างสายการผลิต TPS Pilot Line ที่สามารถ ปฎิบัติได้จริง จึงได้รับเลือกให้เป็รศูนย์การเรียนรู้ (Yokoten Center) เพื่อ ทำการเผยแพร่องค์ความรู้ และประสบการณ์โตโญต้าไปสู่ธุรกิจชุมชนอื่นที่ สนใจ การเรียนรู้ที่ได้รับการพิสูจน์ยืนยันที่ ฮาร์ท โอทอปนี้ว่าแนวคิดการให้ ความช่วยเหลือแบบสอนให้จับปลาที่สามารถปฎิบัติได้จริง ที่นำไปสู่การสร้าง ความมั่นคงทางธุรกิจแบบพึ่งพาตนเอง ซึ่งจะมีความยั่งยืน และสามารถขยาย ผลออกไปสู่วงกว้างได้อย่างมีประสิทธิผล