"โตโยต้า เมืองสีเขียว อยุธยา" ศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม นอกโรงงานแห่งแรก จากความร่วมมือกับจังหวัดอยุธยา เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวตระหนักถึงความสำคัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ภายในโตโยต้าเมืองสีเขียว อยุธยา ในปัจจุบันเป็นหนึ่งในพื้นที่สีเขียวของเมือง และมีจุดน่าสนใจให้เข้าชมและใช้บริการมากมาย

รายละเอียดโครงการ

โตโยต้าเมืองสีเขียว อยุธยา เปิดให้บริการทุกวัน

โดยโซนสวนเปิดตั้งแต่เวลา 06.00 – 20.00 น. สำหรับโซนอาคารนิทรรศการ เปิดบริการตั้งแต่ 10.00 – 17.00 น.

โดยโตโยต้าเมืองสีเขียวได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการคัดสรรเยาวชนทำหน้าที่เป็น “เยาวชนโตโยต้า เมืองสีเขียว”

ถ่ายทอดเรื่องราวและความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่ นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว และประชาชน