โตโยต้าเมืองสีเขียว อยุธยา

“เพื่อธรรมชาติ เพื่อทุกชีวิต”

เริ่มเปิดให้บริการ พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป