ใช้สำหรับ ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลผู้สมัคร


ข้อตกลง

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประทศไทย จำกัด เป็นผู้จัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพ ในโครงการ Dream car art contest โดยในการจัดกิจกรรมจะต้องจัดเก็บ ข้อมูลของผู้สมัครเพื่อจัดก็บรายละอียดข้อมูลและดำนินการขั้นตอนต่งๆ ภายใต้โครงการฯ ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษานโยบายตาม ม.95 พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล2562 สำหรับ บริษัทโตโยต้ มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
https://www.toyota.co.th/page/policy

ผู้สมัครและผู้ปกครองโดยชอบธรรม ยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและดำเนินตามขอบเขตการดำเนินโครงการฯ ขอยืนยันว่าได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไข การประกวดวาดภาพระบายสี โตโยต้ารถยนต์ในฝัน 2024 นี้เป็นอย่างดี ยอมรับในเงื่อนไขที่ระบุไว้ทุกประการ

ยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อดำเนินตามขอบเขตการดำเนินโครงการฯ

  • ระยะเวลาเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 29 กุมภาพันธ์ 2567
  • แสกนภาพผลงานส่ง ไฟล์แนบที่หน้า อัพโหลดผลงาน และผลงานจริงมาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่รับผลงานตามที่โครงการระบุ
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

LINE Official Account

Facebook:
Toyota Dream Car Art Contest

โns.
095 741 6959