ภาพผลงานผู้ชนะการประกวดประจำปี 2567

ประเภทผลงานการประกวด

รางวัลที่ 1

ทุนการศึกษา 30,000 บาท ประกาศนียบัตร โล่รางวัลจากโครงการ และถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัลที่ 2

ทุนการศึกษา 20,000 บาท โล่รางวัลฯ และประกาศนียบัตร

รางวัลที่ 3

ทุนการศึกษา 10,000 บาท โล่รางวัล และประกาศนียบัตร

รางวัลชมเชย