• 1.ทางเข้า Arch way
 • 2.Toyota Base camp 1
 • 3.น้ำตกไบโอโทป
 • 4.ศาลาพลังความหลากหลายทางชีวภาพ
 • 5.บึงไบโอโทป
 • 6.บ้านหนูเรือง
 • 7.ศาลาพลังชุมชน
 • 8.Toyota Base Camp 2
 • 9.ศาลาพลังธรรมชาติ
 • 10.ศาลาพลังความรู้ป่านิเวศ ศ.ดร.อาคิระ มิยาวากิ
 • 11.ถ้ำแมลง
 • 12.อาคารนิทรรศการ
 • 13.ยางนาคาเฟ่
 • 14.ไบโอโทป (Biotope) 30 ไร่
 • 15.ป่านิเวศ (Eco Forest) 30 ไร่

เส้นทางเดินศูนย์การเรียนรู้ ความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืน “ชีวพนาเวศ”

 • 1

  ทางเข้า Arch way

 • 2

  Toyota Base camp 1

 • 3

  น้ำตกไบโอโทป

 • 4

  ศาลาพลังความหลากหลายทางชีวภาพ

 • 5

  บึงไบโอโทป

 • 6

  บ้านหนูเรือง

 • 7

  ศาลาพลังชุมชน

 • 8

  Toyota Base Camp 2

 • 9

  ศาลาพลังธรรมชาติ

 • 10

  ศาลาพลังความรู้ป่านิเวศ ศ.ดร.อาคิระ มิยาวากิ

 • 11

  ถ้ำแมลง

 • 12

  อาคารนิทรรศการ

 • 13

  ยางนาคาเฟ่

 • 14

  ไบโอโทป (Biotope) 30 ไร่

 • 15

  ป่านิเวศ (Eco Forest) 30 ไร่