ชุดสัญญาณแตร

Electric

ชุดสัญญาณแตร Premium Horn

• เป็นแตรที่มีโทนเสียงแตกต่างกับแตรเดิมที่ติดรถมา โดยจะมีโทนเสียงแบบเดียวกับรถยุโรประดับหรู 

• 1 ชุดจะประกอบด้วยแตรความถี่สูง (500Hz) และแตรความถี่ต่ำ (400Hz) มีเสียงดัง 110dB ติดตั้งแทนที่แตรตัวเดิมของรถ (ตำแหน่งเดียวกัน) 1 ตัว ส่วนอีก 1 ตัว ติดด้านหน้าของคานบนหม้อน้ำ


หมายเหตุ

- ราคาไม่รวมค่าแรงติดตั้ง

หมายเหตุ

● สำหรับรุ่น Sport X และ Sport Premium X ที่ติดตั้งชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ X-URBAN ไม่สามารถติดตั้งได้
FB Line
รหัสสินค้า

PC6A2-0D001

ราคา 1,300.00 บาท

Wish List
Yaris

รุ่นที่ติดตั้ง :

ใช้ได้กับทุกรุ่น

X
หน้าหลัก