ข่าวประชาสัมพันธ์

โตโยต้า จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร “หลักสูตรการจัดการสินค้าคงคลังแบบโตโยต้า รุ่นที่ 1” ขยายผลโครงการ โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์

21 มกราคม 2562

นายวิเชียร เอมประเสริฐสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนางผกามาศ บุญทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด และนางรสวรรณ จงไมตรีพร เจ้าของธุรกิจกลุ่มตัดเย็บเสื้อโปโล ฮาร์ท โอทอป จ.กาญจนบุรี ร่วมจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร “หลักสูตรการจัดการสินค้าคงคลังแบบโตโยต้า รุ่นที่ 1” ซึ่งเป็นโครงการขยายผลการดำเนินงานของโครงการโตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 ณ บริษัท โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด สาขาพนมทวน จ.กาญจนบุรี

ภายหลังจากการดำเนินธุรกิจครบรอบ 50 ปี ในปี พ.ศ. 2555 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มีแนวคิดในการยกระดับการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน ภายใต้สโลแกน “โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข” โดยหนึ่งในความมุ่งมั่นที่จะส่งความสุขให้คนไทยคือ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจแบบมืออาชีพ จึงริเริ่มโครงการ “โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์” นวัตกรรมสังคมรูปแบบใหม่ โดยการนำความรู้ที่เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของโตโยต้า ได้แก่ วิถีโตโยต้า ระบบการผลิตแบบโตโยต้า และปรัชญาลูกค้าเป็นที่หนึ่ง มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจชุมชนของไทย ผ่านความร่วมมือจากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ ในการคัดเลือกธุรกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการพร้อมติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

หลังจากที่บริษัทฯ ประสบความสำเร็จกับโครงการนำร่องแห่งแรก กลุ่มตัดเย็บเสื้อโปโลฮาร์ท โอทอป จ.กาญจนบุรี สามารถนำหลักการของโตโยต้าไปประยุกต์ใช้ด้วยตนเอง จนสามารถลดต้นทุนจากการจัดเก็บสินค้าคงคลังจากเดิม 3.7 ล้านบาท เหลือ 6 แสนบาท หรือสามารถเพิ่มกำไรจากเดิมได้มากกว่า 25% จึงเดินหน้าร่วมมือกับผู้แทนจำหน่ายในการขยายผลโครงการ ผ่านการจัดอบรม “หลักสูตรการจัดการสินค้าคงคลังแบบโตโยต้า รุ่นที่ 1” เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง (สินค้าสำเร็จหรือวัตถุดิบ) ที่ถือเป็นหนึ่งในปัญหาพื้นฐานสำคัญต่อการสร้างผลกำไรหรือขาดทุนของธุรกิจทุกประเภท

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจ เรื่องการบริหารสินค้าคงคลังผ่านการบริหารจัดการสินค้าคงคลังแบบโตโยต้า ด้วยประสบการณ์จริงจากผู้แทนจำหน่ายซึ่งเป็นเสมือนพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เข้าอบรม รู้และเห็นปัญหาจากประสบการณ์จริงจนสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม โดยนำระบบการจัดการสินค้าคงคลังแบบพอดีเวลามาใช้ (Lean Management System) ทั้งยังปลูกฝังแนวคิดการไคเซน และการมองเห็น ตามแนวทางของโครงการโตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์ เพื่อสนองความต้องการลูกค้าเป็นที่หนึ่ง

การจัดอบรมครั้งแรกนี้ เริ่มคัดเลือกธุรกิจชุมชนจากใน จ.กาญจนบุรี ซึ่งถือเป็นที่ตั้งของโครงการนำร่องแห่งแรกที่ประสบความสำเร็จ มีธุรกิจชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมทั้งหมด 8 ธุรกิจ

ปัญหาสินค้าคงคลังที่ 8 ธุรกิจพบ เกิดจากการจัดการที่ไม่เป็นระบบ ไม่มีการจดบันทึกสินค้าเข้า-ออก ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตจมอยู่กับสินค้าคงคลัง ภายหลังจากการเข้ารับการอบรมสามารถช่วยให้ธุรกิจชุมชนเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ส่งผลให้มีการบริหารอย่างเป็นระบบ มีการบันทึกตัวเลขเข้า-ออกของสินค้า ทำให้ทราบถึงจำนวนของสินค้าที่มีอยู่ในคลัง และสามารถวางแผนการสั่งซื้อสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถลดต้นทุนจมจากสินค้าล้นคลังที่เกิดขึ้นได้

บริษัทฯยังมีแผนที่จะขยายผลการดำเนินงานการจัดอบรมนี้ผ่านผู้แทนจำหน่ายในจังหวัดอื่นที่มีความสนใจ ด้วยการจัดทำหลักสูตรอบรมและสื่อการสอนที่เป็นมาตรฐาน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีส่วนช่วยพัฒนาเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจแบบมืออาชีพ ให้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นที่จะส่งความสุขให้คนไทยภายใต้สโลแกนโตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข

ข่าวอัพเดทล่าสุด .....

โตโยต้า เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนไทยสู่ความยั่งยืน ส่งมอบโครงการ “โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์” แก่กลุ่มแม่บ้านโคกสว่าง ข้าวแตนสมุนไพรสายทิพย์

นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายภีมะ ฮัดเจสสัน ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า บริษัท โตโยต้าขอนแก่น ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ร่วมส่งมอบโครงการ “โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์” แก่ นางสายทิพย์ ลามา ประธานกลุ่มแม่บ้านโคกสว่าง ข้าวแตนสมุนไพรสายทิพย์ ณ กลุ่มแม่บ้านโคกสว่าง ต. คอนฉิม อ. แวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

โตโยต้า เปิด “ศูนย์การเรียนรู้โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์” แห่งแรกในประเทศไทย

นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางผกามาศ บุญทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด และนางรสวรรณ จงไมตรีพร เจ้าของธุรกิจกลุ่มตัดเย็บเสื้อโปโล ฮาร์ท โอทอป จ.กาญจนบุรี ร่วมจัดพิธีเปิด ศูนย์การเรียนรู้ โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์องค์กรที่เป็นผู้นำในการยกระดับความรับผิดชอบของสังคม มุ่งสู่การแบ่งปันความรู้เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนผ่านนวัตกรรมทางสังคม ณ กลุ่มตัดเย็บเสื้อโปโล ฮาร์ท โอทอป จ.กาญจนบุรี ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

โตโยต้า ส่งมอบโครงการนำร่อง โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์

นายวิเชียร เอมประเสริฐสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นตัวแทนองค์กรส่งมอบโครงการ “โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์” ที่ว่าด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารธุรกิจของโตโยต้าให้แก่ธุรกิจชุมชนของไทย ให้แก่ กลุ่มโอทอปธุรกิจชุมชนเสื้อโปโลฮาร์ท สปอร์ต แวร์ ภายหลังจากที่ได้ดำเนินโครงการนำร่องฯ จนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ พร้อมเปิดตัว “ศูนย์การเรียนรู้โครงการ โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ ด้านการจัดการสินค้าคงคลัง” ณ บริษัท โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด สาขาพนมทวน โดยมีนายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายศิระ โพธิพิมพานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด และ นางรสวรรณ จงไมตรีพร เจ้าของธุรกิจกลุ่มตัดเย็บเสื้อโปโล ฮาร์ท โอทอป เป็นผู้รับมอบ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557 ณ กลุ่มโอทอปธุรกิจชุมชนเสื้อโปโลฮาร์ท สปอร์ต แวร์ อ. พนมทวน จ. กาญจนบุรี