Toyota

เยี่ยมชมโรงงานโตโยต้า

  • วันที่เปิดให้เข้าชม :
    วันจันทร์ วันอังคาร และวันพุธ
  • สถานที่ :
    โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม :
    40 - 60 ท่าน