Toyota

กิจกรรมเยี่ยมชม โรงงานโตโยต้าบ้านโพธิ์

รายละเอียดการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

 • วันที่เปิดให้เข้าชม :

  วันจันทร์ วันอังคาร และวันพุธ

 • สถานที่ :

  โรงงานโตโยต้าบ้านโพธิ์
  (อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา)

 • ส่วนที่เปิดให้เยี่ยมชม :

  • ส่วนการผลิต ภายในโรงประกอบรถยนต์ (Assembly Shop)
 • กำหนดการการเยี่ยมชม:

   กิจกรรมเยี่ยมชม สายการผลิตรถยนต์โตโยต้า (รอบเช้า)

   09:00 - 11:00 เยี่ยมชมโรงประกอบรถยนต์ (Assembly Shop) 2 ชม.

   กิจกรรมเยี่ยมชม สายการผลิตรถยนต์โตโยต้า (รอบบ่าย)

   13:00 - 15:00 เยี่ยมชมโรงประกอบรถยนต์ (Assembly Shop) 2 ชม.

 • จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม:

  10 - 30 ท่าน

 • เว็บไซต์:

ข้อปฏิบัติในการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

 • 1. ผู้เข้าเยี่ยมชมจะต้องแนบจดหมายระบุถึงวัตถุประสงค์ในการขอเข้าเยี่ยมชม
 • 2. กรุณาตรงต่อเวลาที่่ระบุในกำหนดการการเข้าเยี่ยมชมเพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่าน
 • 3. โปรดปฎิบัติตามคำแนะนำต่างๆ ของวิทยากร เกี่ยวกับความปลอดภัยในการเยี่ยมชม
 • 4. แต่งกายด้วยชุดสุภาพรัดกุม สวมรองเท้าหุ้มส้น (งดสวมรองเท้าแตะ) เพื่อความปลอดภัยในการเยี่ยมชม
 • 5. งดการบันทึกภาพและเสียงในส่วนพื้นที่การผลิต
 • 6. งดเว้นการใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด และงดสูบบุหรี่ขณะเยี่ยมชม
 • 7. แจ้งทะเบียนรถก่อนการเข้าเยี่ยมชมล่วงหน้าภายในเวลา 7 วันทำการ
 • หมายเหตุ : ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่สามารถเข้าเยี่ยมชมโรงงานประกอบรถยนต์ได้
กำหนดวันและกรอกแบบฟอร์ม
 • สามารถจองได้
 • เต็มแล้ว

กำหนดวันและเวลาเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

เวลาเข้าเยี่ยมชมโรงงานจะแสดงให้เลือก
หลังจากที่ระบุวันเข้าเยี่ยมชมโรงงานแล้ว

หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ เปิดให้สำรองวันและเวลาเข้าเยี่ยมชมอย่างน้อยล่วงหน้า 2 เดือน และระบบจะคัดเลือกผู้เข้าเยี่ยมชมที่ทำการจองเข้ามาในวันและเวลาแรกเท่านั้น

แบบฟอร์มเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

ดูตัวอย่างจดหมายขอเข้าเยี่ยมชม - (กรุณาบันทึกชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

http://

ย้อนกลับ

แบบฟอร์มเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ย้อนกลับ