การรับประกันคุณภาพอุปกรณ์ตกแต่งแท้โตโยต้า

การรับประกันคุณภาพอุปกรณ์ตกแต่งแท้โตโยต้ามี 3 เงื่อนไขดังนี้

1. ติดตั้งกับรถใหม่ (ต้องติดตั้งจากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าเท่านั้น)   ระยะเวลารับประกันสูงสุด 3 ปีหรือ 100,000 กม. แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน อ้างอิงจากคู่มือรับประกันคุณภาพรถยนต์

2. ติดตั้งกับรถที่ใช้งานอยู่ในระยะรับประกัน (ต้องติดตั้งจากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าเท่านั้น) ระยะเวลารับประกันจะหักลบกับระยะเวลาใช้งานของรถ หรือ 100,000 กม. แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน

3. ติดตั้งกับรถที่สิ้นสุดระยะรับประกัน (ต้องติดตั้งจากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าเท่านั้น) ระยะเวลาการรับประกันเท่ากับ 1 ปีหรือ 20,000  กม.  แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน


ตารางการรับประกันคุณภาพอุปกรณ์ตกแต่งแท้โตโยต้า

การรับประกันคุณภาพสูงสุด 3 ปี หรือ 100,000 กม.

* โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในคู่มือการรับประกันคุณภาพรถยนต์

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า

โทร : (66) 0-2386-2000 ตลอด 24 ชั่วโมง
(หรือ 1800-238444 โทรฟรีสำหรับต่างจังหวัด เฉพาะโทรศัพท์พื้นฐาน ตลอด 24 ชั่วโมง)
อีเมล์ : contactcenter@toyota.co.th