Benefit & Work
เพิ่มโอกาสที่มากกว่าให้กับชีวิตคุณ พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมาย กับการเป็นส่วนหนึ่งของ TOYOTA PRETTY
รับรายได้กว่า 600,000 บาทต่อปี
ใช้รถยนต์โตโยต้า
ฟรีตลอดอายุสัญญาว่าจ้าง
ทัศนศึกษา ดูงานต่างประเทศ
How to apply
ขั้นตอนการคัดเลือก

รอบที่ 1
ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก เข้าพบกรรมการในวันที่ 18 – 19 มกราคม 2563
แต่งกาย: เสื้อกล้ามสีขาว กระโปรงสั้นเหนือเข่าสีขาว รองเท้าส้นสูง


รอบที่ 2
ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบที่ 1
จะได้รับเชิญเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563


รอบแสดงความสามารถพิเศษ
ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 2
จะต้องมาบันทึกภาพการแสดงความสามารถพิเศษ
ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
เพื่อนำไปใช้ในการประกวดรอบสุดท้าย


รอบตัดสิน

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น TOYOTA PRETTY 2020
คัดเลือกโดยผู้บริหารระดับสูงจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563


*วันที่ในการคัดเลือกในแต่ละรอบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้


คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศหญิง อายุระหว่าง 18 - 25 ปี
- ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 แต่ไม่เกิน 175 เซนติเมตร
- สถานภาพโสด
- บุคลิกภาพดี มีความมั่นใจในตัวเอง และมนุษย์สัมพันธ์ดี
- กำลังศึกษา หรือจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- มีความสามารถในการนำเสนองานได้ดี (Presentation Skill)
- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ หากมีความสามารถพิเศษอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ต้องไม่เคยถ่ายภาพล่อแหลม อนาจาร หรือประกอบอาชีพที่ทำให้เสื่อมเสีย ต่อสถาบันองค์กร หรือศีลธรรมของสังคม
- ต้องไม่เคยมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องกับค่ายรถยนต์ยี่ห้ออื่นมาก่อน
- ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีรอยสัก
- สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 – 15 มกราคม พ.ศ.2563


หมายเหตุ :
- ผู้ที่ได้รับคัดเลือกใน TOYOTA PRETTY 2020 หากกำลังศึกษาอยู่ ต้องยินยอมพักการศึกษาเป็นเวลา 1 ปี
- ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น TOYOTA PRETTY 2020 ต้องปฏิบัติหน้าที่ ตามขอบเขตงานที่ได้รับมอบหมายจากทาง Toyota


เอกสารการสมัคร

สมัครทางเว็บไซต์
1.รูปถ่ายสี เต็มตัว, ครึ่งตัวหน้าตรง และ ครึ่งตัวด้านข้าง อย่างละ 1 รูป
(ห้ามใช้รูปที่มีการปรับแต่ง หรือ Retouch และรูปต้องเป็นไฟล์นามสกุล JPG ขนาดไม่ต่ำกว่า 500 KB
และต้องเป็นรูปที่ถ่ายมาไม่เกิน 2 เดือน)
2.กรอกข้อมูลใบสมัครในเว็บไซต์ให้ครบถ้วนเอกสารที่ต้องนำมาในการคัดเลือกรอบแรก

1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
2. วุฒิการศึกษาตัวจริง พร้อมสำเนา(Certificate)
3. ผลการเรียนตัวจริง พร้อมสำเนา(Transcript)
4. Portfolio (ถ้ามี)


ระบบปิดรับสมัครแล้ว

สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่ facebook.com/toyotapretty

contact
ติดต่อสอบถาม
  • 32nd Fl., Athenee Tower,
    63 Wireless Road, Lumpini,
    Pathumwan, Bangkok 10330
  • ในเวลาทําการ 10.00 – 19.00 น.
    ตั้งแต่วันนี้ - 15 มกราคม พ.ศ.2563
Copyright Toyota Motor Thailand Co., Ltd. (2015)