ทุกท่วงทำนอง ก้องกังวาลในดวงใจไทยนิรันดร์

Anthony Weeden

ผู้อำนวยเพลง

รศ. ดร. ภาธร ศรีกรานนท์

แซกโซโฟน

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 19:00 น. (ประตูเปิด 18:00 น.) ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เปิดจำหน่ายบัตรแล้ว วันนี้ ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์

ซื้อบัตร

รายได้จากการแสดงโดยไม่หักค่าใช้จ่าย นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์