Toyota

กิจกรรมเยี่ยมชม โตโยต้าเมืองจราจรจำลอง

  • วันที่เปิดให้เข้าชม :
    ทุกวันทำการ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • สถานที่ :
    สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) จ.กรุงเทพฯ
  • จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม :
    10 - 50 ท่าน