60 ปี โตโยต้า ร่วมส่งมอบความสุขผ่านบทเพลง “ทุกวันพรุ่งนี้” (Along the Way)

เป็นการถ่ายทอดความประทับใจและความผูกพันธ์ต่อคนไทยที่ได้อยู่เคียงข้างกันตลอดมา และทุกเส้นทางต่อจากไปนี้ จะเป็นทุกวันพรุ่งนี้ ที่เราจะเติบโตไปด้วยกันให้ไกลกว่าเดิม ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นกว่าเดิมร่วมขับเคลื่อนความสุขให้มากกว่าเดิม

โตโยต้า ร่วมขับเคลื่อนอนาคต